Başvuru sahibinin ABD göçmenlik yasası uyarınca göçmen olmaksızın ABD’de geçici olarak çalışmak istemesi halinde, yapacağı işin türüne dayalı özel bir vizeye ihtiyaç duyacaktır. Çoğu geçici işçi kategorisi için, başvuru sahibinin vize başvuru yapabilmesi için işvereninin veya temsilcisinin, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından onaylanması gereken bir I-129 dilekçesi vermesi gerekmektedir. Daha fazla bilgi için http://www.uscis.gov/portal/site/uscis adresini ziyaret ediniz.

Başvuru sahibi, ancak ABD’deki işveren I-129 dilekçesi verdikten ve USCIS’in bunu onaylamasını takiben geçici işçi vizesi başvurusunda bulunabilir. Bu durumda USCIS onay numarasını içeren I-797 Formunu düzenleyecektir. Bu hizmet yoluyla bir randevu tarihi almak için bu makbuz numarası gereklidir. I-797 ve/veya I-129 nüshalarına gerek yoktur.

(H1-B) Özel Mesleğe Sahip Kişiler – Bu vize türü için başvuranlardan, ilgili alanda yüksek öğrenim derecesine sahip olmak kaydıyla uzmanlıklarını teorik ve pratik olarak uygulamaları istenmektedir. Mankenler ve devletlerarası araştırma geliştirme, ya da Savunma Bakanlığı idaresindeki ortak projelerde görev alanlar da bu kategoriye dahildirler.

(H-1B1) Serbest Ticaret Anlaşması (FTA) Profesyonel – bu vize kategorisi, AB-Şili Serbest Ticaret Anlaşması ve ABD-Singapur Serbest Ticaret Anlaşması ile oluşturulmuştur. H-1B1 geçici çalışanları, uzmanlık gerektiren mesleklerde geçici olarak hizmet sağlayacak geçici çalışanlar olarak tanımlanmaktadır.

H-1B1 vizelerine başvuran kişilerin ABD’deki bir işverenden bir iş teklifi ve Çalışma Bakanlığından onaylı bir başvuru sunmalıdır. Göçmenlik Dışı Çalışma dilekçesi gerekmemektedir. H-1B1 vizesiyle ilgili bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Mevsimlik Tarım İşçileri – H2-A vizesi, ABD’deki işverenlerin, yeterli ABD’li işçi bulunamayan geçici tarım işlerinde çalıştırılmak üzere yabancı uyruklu işçileri ABD’ye getirmesini sağlar.

(H2-B) Geçici veya Mevsimlik Tarım Dışı İşçiler – H2-B tarım dışı geçici işçi programı, ABD’deki işverenlerin, geçici tarım dışı işlerde çalıştırmak üzere yabancı uyruklu işçileri ABD’ye getirmesini sağlar.

(H3) Stajyerler (tıp veya akademk staj dışındakiler) – Bu vize türü yabancı uyrukluların tarım,ticaret, iletişim, finans, devlet, ulaştırma ve bu gibi mesleklerin yanı sıra salt endüstriyel alanlar da dahil olmak üzere birçok çeşitli alanda stajyerlik eğitimi almak üzere ABD’ye seyehat etmelerine imkan tanımak için düzenlenmiştir.

(L) Şirket İçi Transfer – Bu vize, önceki üç yıl içinde yurtdışında aralıksız bir yıl çalışmış olan ve aynı işverenin Birleşik Devletler’deki bir şubesi, ana şirketi, bağlı şirketi veya temsilcisinde idari, yönetici veya uzmanlık bilgisi gerektiren bir görevde çalışacak olan başvuru sahipleri içindir. L Vizesi, ABD’li işverenin bağlı yabancı ofislerinin birinde çalışan bir yönetici veya idarecisini Birleşik Devletler’deki ofislerinden birisine transfer etmesini sağlar. Bu vize ayrıca henüz bağlı bir ABD ofisi bulunmayan yabancı şirketin ofis kurmak amacıyla ABD’ye bir idareci veya yönetici göndermesini de sağlar.

Birleşik Devletler’de ofisi bulunan çok uluslu bir şirket, bireysel çalışanları için başvuru yapabileceği gibi, birden fazla yöneticisinin ve idarecisinin Birleşik Devletler’e girmesini sağlayan ve toplu L dilekçesi adı verilen tek onay da alabilir. Toplu L vizesine uygunluk hakkında daha fazla bilgi için http://www.uscis.gov/portal/site/uscis adresini ziyaret ediniz.

Dilekçe sahibi toplu L onayı aldıktan sonra L statüsüyle ABD’ye girmek isteyen her bir başvuru sahibi adına bireysel başvuruların yapılması gerekir.

(O) Olağanüstü Yetenekli Kişiler – O Vizesi, bilim, sanat, eğitim, ticaret veya sporda olağanüstü bir yeteneğe sahip olan, ya da film veya televizyon sektöründe olağandışı bir başarı kaydeden ve bu başarılar nedeniyle ulusal veya uluslararası çapta tanınan kişilere yöneliktir. Buna, yukarıda sözü edilen kişileri destekler nitelikteki temel hizmet sağlayıcı kişiler de dahildir.

(P) Uluslararası Üne Sahip Sporcular, Sanatçılar ve Gösteri Grupları – P Vizesi için başvuru sahibinin aşağıdaki amaçlarla bireysel veya bir grup olarak Birleşik Devletler’e gidiyor olması gerekir:

bir atlet veya bir gösteri grubunun üyesi olarak belirli bir spor müsabakasına katılmak. Uluslararası kabul görmüş sürekli bir performans sergiliyor olması gerektirir.
Birleşik Devletler’deki bir kuruluş ile başka bir ülkedeki bir kuruluş arasındaki karşılıklı değişim programı uyarınca performans sergileme.
özgün veya geleneksel etnik, folklorik, kültürel, müzik, tiyatro, ya da sanatsal bir performans veya sunum yapma, geliştirme, yorumlama, temsil etme, bunlara koçluk etme veya bunlara eğitim verme.
Buna, yukarıda sözü edilen kişileri destekler nitelikteki temel hizmet sağlayıcı görevliler de dahildir.

(Q) Uluslararası Kültürel Değişim Programı – Bu vize türü başvuru sahiplerine staj imkanı sağlamayı veya çalışma tecrübesi kazandırmayı ve ülkesinin tarihini, kültürünü ve geleneklerini paylaşma şansı vermeyi amaçlamaktadır. Q göçmen olmayan vizesi Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi (USCIS) tarafından belirlenen uluslararası kültürel değişim programlarına yönelik bir vizedir.

(R) Din Görevlisi – Din Görevlisi (R) vizesi, geçici süreyle dini bir görevde çalışmak amacıyla Birleşik Devletler’e gitmek isteyen başvuru sahiplerine yöneliktir.

Din görevlisi vizesi genellikle o dinin ruhban sınıfının yetkili üyeleri tarafından gerçekleştirilen dini ibadetleri yürütmek ve diğer görevleri yerine getirmek üzere, yetkili bir kurum tarafından atanan kişileri ve dinle ilgili bir meslekte çalışan kişileri kapsar.

Başvuru sahibi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, gerçek ve kâr amacı gütmeyen bir şekilde örgütlenmiş dini bir topluluğun üyesi olmak zorundadır.

Dini topluluk ve bağlı kuruluşu ya vergiden muaftır, ya da vergi muafiyeti statüsü kazanacak niteliklere sahiptir.
Başvuru sahibi, dini görevli statüsü için başvurmadan önceki iki yıl boyunca o dini topluluğun bir üyesi olmalıdır. Başvuru sahibi, o topluluğun bir din görevlisi olarak, ya da iyi niyetli, kâr amacı gütmeyen dini bir kuruluşta (ya da bu tür bir kuruluşun vergi muafiyeti olan bağlı bir kuruluşunda) dini bir görev icra etmeyi planlamalıdır.


(TD/TN) NAFTA ÇALIŞANI

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) Birleşik Devletler, Kanada ve Meksika için özel ekonomik ve ticaret ilişkileri içermektedir. Göçmen olmayan NAFTA Çalışma (TN) vizesi, NAFTA çalışanı olarak Kanada ve Meksika vatandaşlarının ABD’li veya yabancı bir işveren için önceden ayarlanmış bir ticari faaliyette ABD’de çalışmasına imkan tanır. Kanada ve Meksika’da süresiz oturma izni olan – ancak vatandaş olmayan- kişiler NAFTA çalışanı olarak çalışma hakkı kazanmaz. TN vizesi sahibine bağımlı kişilere TD vizesi sağlanır.

Kanada veya Meksikalı çalışanlar Birleşik Devletler’de aşağıda yer alan şartlarla çalışabilir:

Başvuru sahibi Kanada veya Meksika vatandaşıdır
İlgili meslek, NAFTA listesinde yer almaktadır
Birleşik Devletler’deki pozisyon için bir NAFTA çalışanı ihtiyacı doğmuştur
Meksikalı veya Kanadalı başvuru sahibi, önceden ayarlanmış tam veya yarı zamanlı işte çalışacaktır.
Kanadalı veya Meksikalı başvuru sahibi, ilgili meslek yeterliliğine sahiptir