Times Higher Education World  bugüne kadar en büyük ve en çeşitli üniversite sıralamalarını yaparak 93 ülke ve bölgeler arasında 1500’den fazla üniversite bulunmaktadır.

Tablo, bir kurumun dört alandaki performansını ölçen, dikkatle kalibre edilmiş 13 performans göstergesine dayanmaktadır: öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm.