(T) İNSAN KAÇAKÇILIĞI MAĞDURU

T vizesi sahipleri, ağır insan kaçakçılığı suçunun mağdurlarıdır. İnsan kaçakçılığı, kaçakçıların gerçekdışı iş ve daha iyi bir yaşam vaatleriyle insanların aklının çelindiği bir tür modern köleliktir. Kaçakçılar çoğunlukla sosyal hizmetlere erişimden yoksun fakir, işsiz bireylerden yararlanır. T Göçmen Olmayan Statüsü (T vizesi) insan kaçakçılığı mağdurlarını korur ve mağdurların, insan kaçakçılığının soruşturma veya kovuşturma sürecine yardımcı olmak için Birleşik Devletler’de kalmalarına imkan tanır.

İnsan kaçakçılığı mağdurlarına sadece Birleşik Devletler’de T statüsü tanınır. Daha fazla bilgi için http://www.uscis.gov/portal/site/uscis adresine bakınız. ABD Büyükelçiliklerinin ve konsolosluklarının rolü, zaten Birleşik Devletler’de T statüsü almış olan kişilerin aile bireylerinin başvurularını işleme koymaktan ibarettir.

(U) SUÇ FAALİYETİ MAĞDURU

U vizesi sınıfı, belirli suç faaliyetlerinin, belirlenen suçların soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yardımcı olan yabancı ülke vatandaşlarının mağdurlarına yöneliktir. Kişiler doğrudan USCIS’e kendileri dilekçe ile başvurur ve onaylanan dilekçeyle USCIS, göçmen olmayan U statüsü tanınır. U statüsü tanınan asıl başvuru sahibi hem de onunla ilişkili dilekçe veren aile üyeleri, yurtdışında bulunan Konsolosluk Bölümlerinde U vizesi başvurusu yapabilir. U vizesinin amacı, belirli suçların mağdurlarına ABD’de 4 yıla kadar geçici bir yasal statü tanımak ve çalışma imkanı vermektir.